Matic, conforma el grupo de «Partners de Intel Educations»